Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

Beatingheart
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaonlyhope onlyhope
Beatingheart
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Beatingheart
GENERALNIE- słowo klucz naszego dzisiejszego spotkania. - Czyli kilka słów o wierze i Bogu.

June 26 2015

Beatingheart
I siedzę i piję i nikogo nie ma... Nikogo... I na co to wszystko...
Reposted fromdeadwolf deadwolf viasmutnazupa smutnazupa

June 23 2015

Beatingheart
9034 f4b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakruxx kruxx
Beatingheart
nie poznałam cię nigdy powstałeś w mojej głowie nie pocałowałam cię nigdy wyobrażałam sobie
nie nazywajmy tego po imieniu niekonwencjonalni rańmy się nawzajem w życia poczekalni
nie poznałam cię nigdy choć tak się wydawało nie pocałowałam cię nigdy dotyk ust to za mało
Reposted fromtutaj tutaj viapoezja poezja
Beatingheart
Oczywiście nie miało znaczenia, w jakim kierunku się człowiek porusza, byle nie stać w miejscu. 
— Terry Pratchet
Reposted bydicehappy19happyanethantibia
Beatingheart
8914 b118
Reposted byeffigyonomatopeiczneparanojeunhappysAGirlWithNoNameesperersomeoneeeehappy19happywhynot4paradoksdranew
Beatingheart
8905 e06a

June 19 2015

Beatingheart
Ledwie zjawiasz się tu a już przy tobie zgraja. Zapalniczek tłum i tanich komplementów. 
— happysad

May 31 2015

Beatingheart
1441 3fdb
Reposted fromnicotine nicotine viagivemeheaven givemeheaven

May 01 2015

Beatingheart
Mały człowieku, dla mnie jesteś wielkim!
Masz ręce aby dawać, śmiejesz się i jesteś ludziom bliski.
Jesteś po prostu człowiekiem.
Tu twoja wielkość.
— Phil Bosman

April 26 2015

Beatingheart
2254 8333
Ona się starała
On ją olewał...
Tamten zawsze przy niej był
Reposted byZajcu Zajcu
Beatingheart
(...) rzeczy ważne nigdy nie zostają zapisane, bo ludzie są zajęci krzyczeniem. 
— Terry Pratchet

April 10 2015

Beatingheart
Im więcej samobójców tym mniej samobójców. 
Beatingheart
5371 5bf1
Reposted byLove-Lifemigotaniehersmile
Beatingheart
5116 6d44
Reposted byLove-Life Love-Life

April 09 2015

Beatingheart
-A co to znaczy wrażliwa? 
-To znaczy, że... że wróży. 

— Terry Pratchet
Reposted byLove-Life Love-Life

April 02 2015

Beatingheart
Róże. śmierć stworzył je czarne. Lubił czerń. Pasowała prawie do wszystkiego. A prędzej, czy później pasowała już do wszystkiego bez wyjątku.
— Terry Pratchet

March 30 2015

Beatingheart
Prosiłam Boga: niech on do mnie przyjdzie, jeśli ten związek będzie naprawdę. A nie rozmowy na fb tylko. Nie dał mi go. Wtedy byłam zła, a teraz jestem mu wdzięczna za to, że właśnie tego nie zrobił. Patrząc z perspektywy czasu, patrząc obiektywnie na niego, cieszę się, że zamiast niego Bóg dał mi trochę czasu na przemyślenie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl