Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

Beatingheart

Jędrzejka na trudny okres sesji

Sztefa, jeśli to wszystko się nie uda, to wiedz, że zawsze stawiałam sobie Twój mózg za wzór.
#OTakieKomplementyWalczyliśmy!
Reposted fromheroes heroes
Beatingheart
9260 75c2
Reposted frompiehus piehus viaheroes heroes
Beatingheart
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaplusiek plusiek

May 07 2019

Beatingheart
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viaDaisy88 Daisy88
Beatingheart
2298 c28c
Reposted fromagatiszka agatiszka viaDaisy88 Daisy88
Beatingheart
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viaDaisy88 Daisy88
Beatingheart
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
Reposted fromlovvie lovvie viaDaisy88 Daisy88
Beatingheart

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viapodkreslajmnie podkreslajmnie
Beatingheart
Wiem, że chowasz w sobie więcej, pewnie całe lata gówna, które zasłaniałaś uśmiechem.
— Jennifer Niven - "Wszystkie jasne miejsca"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarioneta marioneta
Beatingheart
Zaraz zrobimy kawę. Wprawdzie nie mam kawy, filiżanek i pieniędzy, ale od czego jest nadrealizm, metafizyka, poetyka snów.
— Tadeusz Różewicz "Kartoteka. Kartoteka rozrzucona"
Reposted frommalw malw viapodkreslajmnie podkreslajmnie

April 25 2019

Beatingheart
Do szczęścia nie potrzebowałam chłopaka, potrzebowałam znajomych, śmiechu, wyjścia, zabawy. Potrzebowałam swobody, dzieciństwa, radości i chwili zapomnienia - wytchnienia. Znajomi weszli w związki, całkiem zapominając o znajomych.. całkiem zapominając, że jak się jest w związku, to nie ma się znajomych..  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viamarioneta marioneta
Beatingheart
Zdarza się, że ktoś co rusz wykrzykuje partnerowi: "Bo ty się boisz bliskości!", ale jak się zajrzy w ten związek głębiej, to się okazuje, że ten drugi wcale się bliskości nie boi, tylko broni się przed byciem pochłoniętym. Nie ma wcale ochoty wszystkim się dzielić, wszystkiego opowiadać ani każdej minuty spędzać razem.
— ZOFIA MILSKA-WRZOSIŃSKA - psycholog, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Reposted frommhsa mhsa viamarioneta marioneta

May 07 2019

Beatingheart
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viaDaisy88 Daisy88
Beatingheart
2298 c28c
Reposted fromagatiszka agatiszka viaDaisy88 Daisy88
Beatingheart
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viaDaisy88 Daisy88
Beatingheart
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
Reposted fromlovvie lovvie viaDaisy88 Daisy88
Beatingheart

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viapodkreslajmnie podkreslajmnie
Beatingheart
Wiem, że chowasz w sobie więcej, pewnie całe lata gówna, które zasłaniałaś uśmiechem.
— Jennifer Niven - "Wszystkie jasne miejsca"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarioneta marioneta
Beatingheart
Zaraz zrobimy kawę. Wprawdzie nie mam kawy, filiżanek i pieniędzy, ale od czego jest nadrealizm, metafizyka, poetyka snów.
— Tadeusz Różewicz "Kartoteka. Kartoteka rozrzucona"
Reposted frommalw malw viapodkreslajmnie podkreslajmnie

April 25 2019

Beatingheart
Do szczęścia nie potrzebowałam chłopaka, potrzebowałam znajomych, śmiechu, wyjścia, zabawy. Potrzebowałam swobody, dzieciństwa, radości i chwili zapomnienia - wytchnienia. Znajomi weszli w związki, całkiem zapominając o znajomych.. całkiem zapominając, że jak się jest w związku, to nie ma się znajomych..  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viamarioneta marioneta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl